Over ons

Over ons

Op deze pagina vindt u meer informatie over ons en onze werking. Wij zijn een Tehuis voor kinderen wiens ouders geen vaste verblijfplaats hebben.

Schipperskinderen en foorreizigerskinderen komen uit een specifieke situatie. Dit vraagt naar een specifieke aanpak.

Voor kinderen is het belangrijk dat ze zich kunnen ontwikkelen in een vaste sociale context en een vaste omgeving, waarbij interactie tussen kinderen kan plaatsvinden en waarbij ze een meer duurzame relatie kunnen aangaan met hun sociale omgeving.

Het GO! beschikt over 4 Tehuizen voor kinderen wiens ouders geen vaste verblijfplaats hebben. Deze internaten zijn ingebouwd en administratief verbonden aan een school met gewone basisonderwijs, maar de kinderen kunnen bij ons op internaat blijven tot het einde van hun secundaire loopbaan.

Deze Tehuizen hebben als doelpubliek kinderen waarvan de ouders geen vaste verblijfplaats hebben, maar vangen ook andere internen op, afhankelijk van de beschikbaarheid van slaapgelegenheid. Kinderen waarvan de ouders geen vaste verblijfplaats hebben, krijgen echter absolute voorrang.

De Tehuizen zijn wel degelijk nodig : aangezien de Tehuizen decretaal verplicht zijn om o.a. verplichte opvang tijdens de weekends te organiseren, beschikken ze over een bredere omkadering. Het is dankzij deze bredere omkadering dat ze eveneens een meerwaarde kunnen creëren die nodig is, aangezien dit net gemist wordt door de specifieke leefomstandigheden van de kinderen wiens ouders geen vaste verblijfplaats hebben.

Daarbij denken we o.a. aan het creëren van een huiselijke sfeer (vervangen van ouders, bezoeken van arts en orthodontist, …), het opsplitsen in leeftijdsgroepen per geslacht (eventueel vanaf een bepaalde leeftijd), studiebegeleiding en –opvolging van zowel de week- als weekendvorderingen, ontspanningsmogelijkheden bieden waarvan ze thuis niet kunnen genieten (uitstapjes, feesten, sport) teneinde het kind sociaal vaardiger te maken.

De Tehuizen streven er dan ook naar om zich zoveel mogelijk te focussen op hun eigen doelpubliek, kinderen wiens ouders geen vaste verblijfplaats hebben, net omdat ze hiervoor voorzien zijn en omdat ze het best getraind zijn in het geven van een preventieve invloed op de studiekwaliteit en het gedrag van deze populatie met zijn specifieke noden. In die zin zijn Tehuizen dus een belangrijk element van zorgbreedte dat het onderwijs aanbiedt.

foto Inès

Inès Muylaert

directie@tehuisbrussel.be

02 734 19 05

Directeur
foto Sanny

Sanny Peetermans

beheerder@tehuisbrussel.be

02 734 19 05

Beheerder internaat
Secretariaat

Kim Berckmans - secretariaat@tehuisbrussel.be

Ingrid Vanderwaeren- ingrid.vanderwaeren@tehuis.be

02 734 19 05

Foto team

Ons team! Leerkrachten en opvoeders.