Visie

Visie op ons gezondheidsbeleid

 

We interpreteren het begrip "gezondheid" heel ruim. Gezondheid betekent niet enkel lichamelijke gezondheid, maar ook psychisch en sociaal welbevinden. Gezonde voeding, beweging en geestelijke gezondheid zijn onze centrale aandachtspunten. Het leren verantwoorde keuzes maken en beslissingen nemen, de opbouw van een positief zelfbeeld en de groei naar een gezonde weerbaarheid, vinden we belangrijke accenten binnen het thema gezondheidseducatie.

 

Ons gezondheidsbeleid vertrekt vanuit wat we als school reeds doen. Het sluit aan bij het realiseren van de vakoverstijgende en vakspecifieke eindtermen, bij het verdiepen van het zorg(SES)-beleid en bij het voldoen aan wettelijke richtlijnen, o.a. op het gebied van rookverbof, hygiëne en veiligheid. Het biedt tegelijk een nieuwe kans tot het concretiseren van de participatie op school.

 

Een beleid, ook een gezondheidsbeleid, heeft vele consequenties voor het reilen en zeilen van de school. In een gezonde school draagt iedereen zijn steentje bij. Door actief deel te nemen, krijgen directie, leerkrachten en opvoeders een voorbeeldfunctie. Het doorleefd voorbeeld van alle personeelsleden heeft volgens ons een grotere overtuigingskracht dan de mooiste woorden.

 

Gezondheidsthema's worden niet enkel verbannen naar één of ander vak, maar worden zeker ook vakoverschrijdend aangepakt.

 

Er zijn tal van acties op niveau van de leerling of klas, de school en de schoolomgeving. We richten ons hierbij ook naar de ouders en dat om de betrokkenheid te vergroten.

 

We hebben ons gezondheidsbeleid ook opgenomen in ons pedagogisch project, ons schoolwerkplan en het schoolreglement. Het belang dat het schoolbeleid hecht aan gezondheidseducatie, biedt een belangrijke meerwaarde voor de school. Alle bestaande acties en projecten worden binnen één groot kader geplaatst en we streven naar horizontale en verticale samenhang. Zo werken we doelgericht en halen we een maximaal rendement.

 

We realiseren eindtermen en ontwikkelingsdoelen aan de hand van thema's en acties.

 

Een goed gezondheidsbeleid loopt niet over één jaar. Daarom besteden we elk jaar opnieuw de nodige aandacht aan gezondheid met nieuwe en terugkomende activiteiten.

 

Het uiteindelijke doel van ons gezondheidsbeleid is bij onze leerlingen het bijbrengen van een gezonde levensstijl, zodat ze positief kritisch staan tegenover de uitdagingen van het leven in onze samenleving.